Od  25 maja 2018r.stosowane są nowe unijne przepisy-tzw.rozporządzenie RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. 


Jaki jest cel zmian w przepisach prawa?


Nowe przepisy przede wszystkim w sposób jednolity określają, kiedy Ptwoje dane osobowe mogą być przetwarzane, jakie masz  prawa oraz jakie obowiązki ma Salon Urody K8 jako administrator danych, a także zasady bezpieczeństwa tych danych osobowych.


Czy muszę podjąć działania?

Prosimy o wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o podpisanie dokumentu informacyjnego w Salonie Urody K8.

Osoby umawiające wizytę on line lub telefonicznie automatycznie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.Administratorem Twoich danych osobowych jest Salon Urody K8 Katarzyna Ślusarczyk z siedzibą w Warszawie (01-267) przy ulicy Jana Kazimierza 47, NIP 6912310489.


Skontaktować się z nami możesz:

-telefonicznie pod numerem 22 416 60 70

-pod adresem email: salon@salonurodyk8.pl

-poprzez wiadomość na fb (salonurodyk8)

-poprzez instagram @salonurodyk8

-osobiście lub pisemnie, Salon Urody K8 przy ul.Jana Kazimierza 47 lok.U6, 01-267 Warszawa


Twoje  dane osobowe przetwarzane są w celu:

-kontaktowania się w sprawie umówionej wizyty lub innej sprawy dotyczącej odbytych lub zaplanowanych wizyt

-przesłania aktualnych promocji czy ważnych informacji dotyczących salonu

-zapewnienie bezpieczeństwa podczas usługi kosmetycznej

-badania satysfakcji ze współpracy z nami 

-badania preferencji odnoścnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi

-ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczniami

-spełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych

-marketingu bezpośredniego


Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

-system Versum, który dostarcza nam program wspomagający prowadzenie Salonu

-biuro księgowe Rachmistrzowe, gdy potrzebne jest faktura VAT

-administrator oraz zaufani pracownicy Salonu Urody K8


Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w Salonie Urody K8 do momentu wycofania zgody.


Masz  prawo do:

-dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia

-do przenoszenia danych osobowych , których Pan/Pani nam dostarczył./dostarczyła, tj.do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 

-do przeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, oraz badania satysfakcji ze współpracy i badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na nowe produkty lub usługi.

Przyczyną tego sprzeciwu musi być szczególna sytuacja.

Po otrzymaniu sprzeciwu, przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania.

W celu wniesienia sprzeciwu należy skontaktować się z Salonem Urody K8.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne i świadome.